Maksud

Tulumaksuseaduse muudatused alates 01.01.2015

Muudetakse tulumaksusoodustuse nimekirja (TMIN) kandmise põhimõtteid. Nimekirja kantakse MTÜ-d ja sihtasutused kas tegelevad avalikes huvides ja heategevuslikul eesmärgil. Taotlus esitatakse Maksu- ja Tolliametile 1. märtsiks või 1. oktoobriks, nimekirja kantakse 1. jaanuari või 1. juuli seisuga. Taotlust saab esitada ühing, kes on tegutsenud vähemalt 6 kuud ja esitanud selle perioodi kohta majandusaasta aruande. Otsuse nimekirja…

Maksumuudatused 2014

Tulumaksuseadus (al. 01.01.2014) 1. Mitteresidendile makstava intressi maksustamise muudatus. Kuni 2013.aasta lõpuni maksustati kinnipeetava tulumaksuga intressi osa, mis oluliselt ületas turutingimustel sarnaselt võlakohustuselt makstava intressi summat võlakohustuse tekkimise ja intressi maksmise ajal (TuMS § 29 lg 7). Alates 2014 ei maksustata sellist turuväärtust ületavat osa mitteresidendi tuluna läbi kinnipeetava tulumaksu vaid rakenduvad siirdehinna maksustamise reeglid…