Uudised

Maksumäärad 2021

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%. Maksuvaba tulu summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot). Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 584 eurot (2020. aastal kehtinud 540 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 192,72 eurot kuus. Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%….

Maksumuudatused 2020

Aheltehingud piiriüleses kaubaliikumises Aheltehing on sama kauba järjestikune võõrandamine kus kaup toimetatakse otse esimeselt võõrandajalt teise liikmesriiki kauba viimasele soetajale (KMS § 9 lõiked 4 ja 5). Käibemaksuseaduse eesmärk sätestada reeglid, mille alusel määratleda tehingute ahelas tehing, mis on käsitatav 0%-lise määraga maksustatud kauba ühendusesisese käibena ja tehingud, mis on ahelas käsitatavad siseriiklike tehingutena. Tehingute…

14% dividendid 2019 aastal

2019.aastal väljamakstavatele dividendidele tuleb rakendada 14% (14/86) soodusmaksumäära kui äriühing on 2018.aastal maksnud ja maksustanud dividende. Soodusmääraga maksustatakse dividendid, mille suurus on 1/3 2018.aastal väljamakstud ja maksustatud dividendide summast. Kui soodusmääraga maksustatud dividendi saajaks on üksikisik, rakendatakse täiendavalt 7% tulumaksu kinnipidamist. Arvestus on kassapõhine, 1/3 arvesse lähevad ainult need dividendid, millelt äriühing on 2018.aastal tulumaksu…

Maksumäärad 2019

• Tulumaksu kinnipidamise määr on 20% • Ettevõtte tulumaksu määr 20/80 • Dividendide tulumaksu tavamäär on 20/80, soodusmäär on 14/86 (millele lisandub 7% tulumaksu kinnipidamine kui dividendi saajaks on üksikisik) • Maksuvaba tulu 500 kuus, aastas 6000 eurot kui aasta tulu on kuni 14400 eurot. Aastatulu vahemikus 14400-25200 eurot maksuvaba tulu väheneb vastavalt valemile. Kui…

Maksumuudatused 2019

DIVIDENDID 2019.aastal väljamakstavatele dividendidele tuleb rakendada 14/86 soodusmaksumäära kui äriühing on 2018.aastal maksnud ja maksustanud dividende. Soodusmääraga maksustatakse dividendid, mille suurus on 1/3 2018.aastal väljamakstud ja maksustatud dividendide summast. Kui soodusmääraga maksustatud dividendi saajaks on üksikisik, rakendatakse täiendavalt 7% tulumaksu kinnipidamist. 14/86 maksumäära kasutamine on kohustuslik, tulumaksu jagamise tava- ja soodusmäära kasutamiseks teeb maksuhalduri süsteem…

Maksuvaba tulu 500 eurot kuus – mida valitsus jätab rääkimata?

Esmapilgul tundub tulumaksuseaduse muudatus väga kena. Madalamapalgalistel jääb rohkem raha kätte. Kui keskmine kuu sissetulek on kuni 1200 eurot on maksuvabastus 500 eurot garanteeritud. Kui keskmine kuu sissetulek jääb 1201 ja 2100 euro vahele hakkab maksuvaba tulu vähenema 1 euro võrra iga lisanduva 1,80 euro pealt. On välja arvestatud, et inimesed, kelle sissetulek on suurem…