Maksunõustamine

Maksustamise reeglid muutuvad iga aastaga järjest keerulisemaks. Juhtub, et ettevõtja jätab teadmatusest maksud arvestamata ja tasumata kuid harvad pole ka juhused, kus makstakse ülipüüdlikult liiga palju. Seepärast on mõistlik enne tehingu sooritamist nõu küsida. 

Aitame järgmistel teemadel:

•           Ettevõtte igapäevatöös kerkivate maksuküsimuste lahendamine

•           Maksuriskide kontroll

•           FIE-de ja üksikisikute maksunõustamine

Raamatupidamine

Väikeettevõtetele ja rahvusvahelistele äriettevõtetele on raamatupidamisteenuste sisseostmine  tavaline, olles tihti soodsam ja kvaliteetsem kui endale raamatupidaja palkamine. Pakume oma klientidele usaldusväärset ja kiiret raamatupidamisteenust, lähtudes raamatupidamise heast tavast. 

Pakume järgmisi teenuseid:

•           Finantsraamatupidamine, maksuraamatupidamine ja riikliku aruandlusega seotud kohustuste täitmine

•           Palgaarvestus, aastaaruannete koostamine, maksudeklaratsioonide esitamine jms

•           Majandustegevuse korraldamise nõustamine

Maksukoolitused

Koolitused on lihtsaim võimalus uuendada oma teadmisi, oskusi ja vilumusi, et püsida konkurentsis ja olla tööl edukas.  

Pakutavad koolitused:

•           Maksukoolitused tellimusel, koostatakse vastav programm kliendi soovidest ja vajadustest lähtuvalt

Scroll to Top