Maksud 2020

Maksumuudatused 2020

Aheltehingud piiriüleses kaubaliikumises Aheltehing on sama kauba järjestikune võõrandamine kus kaup toimetatakse otse esimeselt võõrandajalt teise liikmesriiki kauba viimasele soetajale (KMS § 9 lõiked 4 ja 5). Käibemaksuseaduse eesmärk sätestada reeglid, mille alusel määratleda tehingute ahelas tehing, mis on käsitatav 0%-lise määraga maksustatud kauba ühendusesisese käibena ja tehingud, mis on ahelas käsitatavad siseriiklike tehingutena. Tehingute…