Maksumäärad 2016

Tulumaksumäär  20%;  20/80

Maksuvaba tulu 2040€ aastas, 170€ kuus

Maksuvaba pension 2700€ aastas, 225€ kuus

Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitis 64€ kuus (vajalik avaldus)

Sotsiaalmaksu kuumäär 390*33%=128,70

Töötuskindlustuse määrad kindlustatu 1,6%; tööandja 0,8% (RT I, 22.09.2015, 1)

Kogumispension 2% või 3%

NB! Arvestus kassapõhine

Töötasu alammäär 2016 (RT I, 22.12.2015, 51):

tunnitasu alammäär 2,54 eurot

kuutasu alammäär täistööajaga 430 eurot

Share: