14% dividendid 2019 aastal

2019.aastal väljamakstavatele dividendidele tuleb rakendada 14% (14/86) soodusmaksumäära kui äriühing on 2018.aastal maksnud ja maksustanud dividende. Soodusmääraga maksustatakse dividendid, mille suurus on 1/3 2018.aastal väljamakstud ja maksustatud dividendide summast.

Kui soodusmääraga maksustatud dividendi saajaks on üksikisik, rakendatakse täiendavalt 7% tulumaksu kinnipidamist.

Arvestus on kassapõhine, 1/3 arvesse lähevad ainult need dividendid, millelt äriühing on 2018.aastal tulumaksu tasunud. Maksuvabalt edasimakstud dividendid (saadud teistelt äriühingutelt kellega on osalus vähemalt 10%) soodusmäära arvestusse ei lähe.

14/86 maksumäära kasutamine on kohustuslik, tulumaksu jagamise tava- ja soodusmäära kasutamiseks teeb maksuhalduri süsteem automaatselt TSD lisal 7.

Seega kui äriühing ei ole 2018 aastal maksustatud dividende välja maksnud on ka 2019 aasta maksumäär endiselt 20/80. Kui aga dividende maksti 2018 tuleb 2019 aastal teha keerukam arvestus.

Näide 1 – nn. ühemehe firma.
2018 aastal maksti endale dividende 12000€, ettevõtte tulumaksu tasuti 3000€
2019 aastal makstakse samuti 12000€. Sellest 1/3 ehk 4000€ maksustatakse 14/86 ehk 651,16 ja 8000€ maksustatakse 20/80 ehk 2000€. Kokku äriühingu maksukohustus 2651,16.
Täiendav tulumaksu kinnipidamine 7% tuleb summalt 4000€ kuna seda on äriühingu tasandil maksutatud soodusmääraga. Kinnipeetud tulumaks on 280€. Netodividend, summa mida osanik saab välja maksta, on 12000-280 ehk 11720€.
Kinnipeetud tulumaks 7% deklareeritakse vormil INF 1.

Näide 2 – äriühing kasutab maksuvabastust, dividend makstakse eraisikule
2018 aastal maksti endale dividende 12000€, sellest 9000€ oli äriühingu enda jaotamata kasumi arvelt ja 3000€ maksti edasi tütarettevõttelt saadud dividendi. Tulumaksu tasuti 9000*20/80 ehk 2250€.
Tütarettevõttelt saadud dividendidest on 2019 aasta alguseks kasutamata (välja maksmata) 6000€
2019 aastal makstakse samuti dividende 12000€. 6000€ makstakse maksuvabalt, 6000€ tuleb maksustada ettevõtte tulumaksuga. Soodusmääraga 14/86 maksustatakse 3000€ (1/3 9000-st), 3000€ tavamääraga. Ettevõtte maksukohustus 488,37+750 ehk 1238,37. Täiendav tulumaksu kinnipidamine 7% 3000-lt ehk 210€. Dividendi väljamaks 12000-210 ehk 11790€

Share: