Maksumuudatused 2019

DIVIDENDID

2019.aastal väljamakstavatele dividendidele tuleb rakendada 14/86 soodusmaksumäära kui äriühing on 2018.aastal maksnud ja maksustanud dividende. Soodusmääraga maksustatakse dividendid, mille suurus on 1/3 2018.aastal väljamakstud ja maksustatud dividendide summast. Kui soodusmääraga maksustatud dividendi saajaks on üksikisik, rakendatakse täiendavalt 7% tulumaksu kinnipidamist.

14/86 maksumäära kasutamine on kohustuslik, tulumaksu jagamise tava- ja soodusmäära kasutamiseks teeb maksuhalduri süsteem automaatselt TSD lisal 7. Vt. ka http://www.kindsigo.ee/2018/12/31/14-dividend-2019-aastal

VAUTŠERID

Käibemaksuseaduses täpsustatakse vautšeri mõistet ja maksustamise põhimõtet. Vautser võib olla üheotstarbeline (vautseri ostmisel on teada käibe tekkimise koht ja käibemaksusumma, näit. ilusalong) ja mitmeotstarbeline (kui käibe tekkimise koht või maksumäär ei ole teada, näit. raamatukauplus).

Üheotstarbelise vautšeri käive tekib vautšeri ostmisel (ettemaksu põhimõte), mitmeotstarbelisel vautšeri realiseerimisel.

Muudatus hakkab kehtima 2019. aasta 1. jaanuarist väljastatud vautšeritele.

ELEKTROONILINE TEENUS

Kui ettevõte osutab Euroopa Liidu mittekäibemaksukohustuslasele elektroonilist teenust siis peab ta ennast kas teenuse saaja asukohariigis käibemaksukohustuslaseks registreerima või on võimalus ka esitada Eesti maksuhaldurile MOSS deklaratsioon ja tasuda käibemaks Eestisse. Põhimõte on, et mittekäibemaksukohustuslane ostab elektroonilist teenust teenuse saaja asukohariigi käibemaksuga.

2019.aastal tuleb MOSS deklaratsiooni esitamisele väike leevendus. Mõeldud on see juhusliku või väikeses mahus elektroonilise teenuse osutajale. Kui müüakse elektroonilist teenust Euroopa Liidu mittekäibemaksukohustuslasele alla 10 000 euro aastas on võimalik MOSS deklaratsioonist loobuda ja maksustada teenust Eesti 20% käibemaksu määraga, deklareerides siseriiklikku käivet KMD-l.

KÄIBEMAKSU IMPORDI LUBA

2019 aastal leevenduvad reeglid käibemaksu impordi loa saamiseks. Kaob nõue, et vähemalt
50% käibest peab olema 0%-line. Jääb 3 nõuet:
– Ettevõte peab olema olnud käibemaksukohustuslane järjestikku vähemalt 12 kuud
– Ettevõttel ei ole esitamata maksudeklaratsioone (KMD, TSD)
– Ettevõttel ei ole möödunud 12 kuu jooksul maksuvõlga (ajatatud maksuvõlg tähendab, et maksuvõlg puudub)

Seadusemuudatuse mõte on laiendada isikute ringi, kes impordi käibemaksu luba kasutavad. Loa saanud ettevõtted ei pea kauba importimisel reaalselt tollis käibemaksu tasuma vaid saavad teha pöördmaksustamist analoogselt ühendusesisese soetusega.

TÖÖTAMISE REGISTER

Töötamise registrisse (TÖR) lisati 3 uut andmevälja – tööaja määr, töökoha aadress ja ametinimetus. Täiendavaid andmeid ei pea täitma juhatuse ja nõukogu liikmete ning käsundus- ja töövõtulepingu alusel töötavate inimeste puhul.

Tööaja määr lisatakse TÖR-i alates 01.01.2019 uute töötajate registreerimisel. Kehtivate kannete osas kannab maksuhaldur ise andmed üle TSD-lt. Alates 2019 ei ole enam TSD-l tööaja määra lahtrit.

Aadressi ja ametnimetuse märkimine muutub kohustuslikuks 1. juunist 2019. Kui töötaja on kantud registrisse enne 1. juunit 2019, tuleb tema ametikoht ja töökoha aadress kanda registrisse hiljemalt 30. juuniks 2019. Enne nimetatud kuupäevi on nende andmete sisestamine vabatahtlik.

SOTSIAALMAKSU MIINIMUMKOHUSTUS

Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse kuumäär tõuseb 500 euroni. Seega minimaalne sotsiaalmaksu kohustus on 500*0,33 ehk 165 eurot. Kuna arvestus on kassapõhine tuleb nimetatud summa deklareerida jaanuar 2019 TSD-l (esitamise tähtaeg 10.02.2019).

Tähelepanelikud peavad olema juhatuse liikmed jt. võlaõiguslepinguga töötavad isikud. Selleks, et ravikindlustus jätkuks, peab jaanuari väljamakse (tavaliselt detsembri tasu) olema juba vähemalt 500 eurot.

TSD ESITAMINE

Alates 01.06.2019 (10.07.2019 TSD) ei pea deklaratsiooni TSD enam nullidega esitama. Hetkel on nõue, et käibemaksukohustuslasest ettevõte peab igal juhul TSD esitama. Halduskoormuse vähendamiseks see nõue kaotatakse.

TRANSPORT TÖÖLE_KOJU 2020

Tööandjatel tekib võimalus hüvitada töötajate ühiskondliku transpordi piletid (v.a. takso) alates 01.01.2020. Hetkel on see lubatud ainult töölepinguga töötajatele juhul kui töö-kodu vahemaa on üle 50 kilomeetri. Muudatuse kohaselt laieneb soodustus ka lähemal töötajatele kõigi lepingu vormide puhul (k.a. juhatuse liikmed jt. VÕS lepingud).

Muudatuse põhjus on maakondlik tasuta ühistransport.

Share: