Maksumäärad 2019

• Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%
• Ettevõtte tulumaksu määr 20/80
• Dividendide tulumaksu tavamäär on 20/80, soodusmäär on 14/86 (millele lisandub 7% tulumaksu kinnipidamine kui dividendi saajaks on üksikisik)
• Maksuvaba tulu 500 kuus, aastas 6000 eurot kui aasta tulu on kuni 14400 eurot. Aastatulu vahemikus 14400-25200 eurot maksuvaba tulu väheneb vastavalt valemile. Kui aastatulu on suurem kui 25200 eurot maksuvaba tulu puudub. Maksuvabastuse rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.
• Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustus kehtestatakse Riigieelarve seadusega, milleks on 2019.a. 500 eurot, millelt minimaalne kohustus on 165 eurot kuus
• Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%
• Kogumispensioni makse määr on 2%

Arvestus on kassapõhine

Miinimumpalk on alates 1. jaanuarist 540 eurot ja tunnitasu alammäär 3,21 eurot.

Share: