Maksumäärad 2017

  • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%
  • Ettevõtte tulumaksu määr 20/80
  • Maksuvaba tulu 180 eurot kuus, aastas 2160 eurot (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
  • Maksuvaba tulu pensioni korral 236 eurot kuus, aastas 2832 eurot
  • Maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
  • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustus kehtestatakse Riigieelarve seadusega, milleks on 2017.a. 430 eurot, millelt minimaalne kohustus on 141,90 eurot kuus.
  • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%
  • Kogumispensioni makse määr on kas 2% või 3%.

Arvestus on kassapõhine

Share: