INF 14 esitamine 2016.a. kohta – tähtaeg 1. veebruar 2017

2016.a. kohta esitatakse INF 14 uuenenud vormil ja senise tähtaja (10. aprill) asemel 1. veebruariks 2016.a. Nagu vanasti on ka seekord täitmine kassapõhine, s.t. deklareeritakse ainult 2016.a. väljamakstud summad.

Uus vorm koosneb kahest osast:

1. osas deklareeritakse isikliku sõiduauto kasutamise hüvitised, mida maksti sõidupäeviku alusel (ilma kuludokumentideta). Sõidupäeviku alusel võib maksuvaba hüvitist maksta ametnikule, töötajale või juriidilise isiku juhatuse või juhatust asendava organi liikmele seoses isikliku sõiduauto kasutamisega teenistus-, töö või ametiülesannete täitmisel või puudega isikule seoses isikliku mootorsõiduki kasutamisega sõitudeks elukoha ja töökoha vahel.

2. osas deklareeritakse töötaja, ametniku, juhatuse liikme või püsiva tegevuskoha juhataja/tegevjuhi eest tasutud tasemeõppe õppemaks mida ei loeta erisoodustuseks. Deklareeritakse nii kuludokumendi alusel õppijale hüvitatud kui ka otse õppeasutusele tasutud summad.

Isikliku sõiduauto hüvitise summaks näidataks kogu sõidupäevikujärgne väljamakse, mitte ainult maksuvaba (335€ kuus) summa. Näiteks kui tööandja maksis hüvitist kuu eest 400€, maksustades sellest 65€ tulu- ja sotsiaalmaksuga ja deklareeris erisoodustuse TSD lisal 4, näidatakse INF 14-l ikka 400€.

Üldiselt täidetakse ühe töötaja kohta 1 rida. Kui isiku kasutuses on aasta jooksul olnud erinevad sõiduautod, täidetakse iga sõiduauto kohta üks rida.

Kuna INF 14 täidetakse kassapõhiselt võib kuude arv olla ka suurem kui 12. Arvestust tuleb pidada iga kuu kohta eraldi ja ühe kuu maksuvaba hüvitis ei tohi olla suurem kui 335€ kuid väljamakse võib teha mitme kuu kohta korraga.

Koolituskulude katmise osas näidatakse ainult tasemekoolituse kulud, erinevaid kursuseid sinna ei lisata. Kui kalendriaasta jooksul on ühe isiku eest tasutud õppemaksu mitmel korral, siis ühe isiku kohta täidetakse üks rida.

 

Share: