Maksumäärad 2015

• Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%
• Ettevõtte tulumaksu määr 20/80
• Maksuvaba tulu 154 eurot kuus, aastas 1848 eurot (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
• Maksuvaba tulu pensioni korral 220 eurot kuus, aastas 2640 eurot
• Maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
• Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustus kehtestatakse Riigieelarve seadusega, milleks on 2015.a. 355 eurot, millelt minimaalne kohustus on 117,15 eurot kuus.
• Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8% senise 2% ja 1% asemel. Sellised määrad on kehtestatud VV määrusega aastateks 2015-2018
• Kogumispensioni makse määr on kas 2% või 3%.

Arvestus on kassapõhine

Share: