Käibedeklaratsiooni lisa KMD INF al. 01.11.2014

Alates 2014.a novembrist peavad käibemaksukohustuslased hakkama lisaks deklaratsioonile KMD esitama ka lisavormi INF. Lisal on 2 osa, A-poolel kajastatakse müügid B-poolel ostud. Käibemaksuseaduse (KMS) muudatuse leiab RT I, 29.05.2014, 1

Esimene esitamine 22.detsembriks 2014. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui isik on olnud käibemaksukohustuslane vähemalt 12 kuud või kui käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse enam kui viis arvet. Piiratud käibemaksukohustuslane INF-i ei esita

Esitamise võimalusi on erinevaid. Kas masin-masin liidesena (isiku süsteem suhtleb MTA süsteemiga automaatselt), esitades andmed faili kujul e-maksuametis (laadides üles xml või cvs faili) või täites e-maksuametis ekraanivormi

KMS § 46 lg 21 kohaselt võib kuni 2016. aasta 20. jaanuarini kajastada KMD lisal arvete summad summeerituna tehingupartnerite kaupa (kas A-osa või B-osa või mõlemad). Samuti on sätestatud § 27 lg 14 ,et KMD lisal ei kajastata selliste tehingute ja toimingute eest väljastatud ja saadud arvete andmeid, millele seaduse alusel laieneb kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustus. Teenuse saaja võib KMD lisal sellised arved kajastada. KMD lisa esitatakse käibemaksugruppi kuuluvate maksukohustuslaste kaupa eraldi. KMD lisal kajastatakse arved, mis on väljastatud või saadud

• juriidilisele isikule
• füüsilisest isikust ettevõtjale
• riigi-, valla- ja linnaasutusele

INF-il ei kajastata: • Füüsilisele isikule väljastatud arvet (v.a. FIE)

• Jaekaubanduse isikustamata müüki
• Mitteresidendile tehtud arvet kui puudub Eestis kood
• Arve ei sisalda 20% ja/või 9% käivet
• Arve on väljastatud reisiteenuse erikorra alusel (KMS § 40)
• Arve väljastajal on kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustus (teenuse saaja võib näidata)
• Saadud arvel ei kuulu käibemaks mahaarvamisele
INF-il näidatakse arved, millele kauba võõrandaja või teenuse osutaja on märkinud 20% ja/või 9% maksumääraga käibe ning arve või arvete kogusumma ilma käibemaksuta on maksustamisperioodil ühe tehingupartneri kohta vähemalt 1000 eurot. Piirmäär arvestatakse ostu- ja müügiarvete puhul eraldi. KMD lisal võib kajastada ka nende arvete andmed, mille kogusumma ilma käibemaksuta on väiksem kui 1000 eurot tehingupartneri kohta

Kreeditarve ei vähenda väljastatud arvete kogusummat. Arvulised andmed näidatakse kreeditarvel miinusmärgiga.

Erisuse koodid A-osal: • 01 – § 41 ja 42 erikorra käive
• 02 – § 411 erikorra käive
• 03– arvel on peale 20% ja 9% ka teisi summasid
Erisuse koodid B-osal: • 11 – Sisendi osaline mahaarvamine § 32 või 29 lg 4
• 12 – § 411 erikorra käive
Kui ühel arvel on mitu erisust, märgitakse mitu koodi

Share: