Isikliku sõiduauto hüvitise muudatus alates 01.09.2014

1. septembrist kaotati võimalus maksta hüvitist isikliku sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel ilma arvestust pidamata kuni 64 eurot kuus. Alles jääb hüvitise maksmine arvestust pidades ehk sõidupäeviku alusel, hüvitada võib maksimaalselt kuni 30 eurosenti kilomeetri eest kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus. Seega vastukaaluks arvestuseta hüvitise kaotamisele tõsteti maksuvaba hüvitise piirmäära 79 eurot kuus.

Maksuvaba hüvitist saab maksta ametnikule, töötajale töölepinguseaduse tähenduses ja juhtimis- või kontrollorgani liikmele (või juriidilise isiku juhatuse või juhatust asendava organi liikmele). Vabastus ei laiene jätkuvalt töövõtu- või käsunduslepingu alusel teenust osutavatele isikutele.

Kui tööandja soovib endiselt ilma arvestuseta isikliku sõiduauto hüvitist maksta tuleb see summa maksustada kui töötasu.

Muudatus on tulumaksuseaduse § 13 lg 3 p 2, avaldatud RT I, 03.07.2014, 19. Erisoodustuse maksimaalset hinda ametiauto erasõitudeks kasutamise korral ei muudetud, selleks on endiselt 256 eurot kuus.

Share: