Maksumuudatused 2014

Maksumuudatused 2014

Tulumaksuseadus (al. 01.01.2014) 1. Mitteresidendile makstava intressi maksustamise muudatus. Kuni 2013.aasta lõpuni maksustati kinnipeetava tulumaksuga intressi osa, mis oluliselt ületas turutingimustel sarnaselt võlakohustuselt makstava intressi summat võlakohustuse tekkimise ja intressi maksmise ajal (TuMS § 29 lg 7). Alates 2014 ei maksustata sellist turuväärtust ületavat osa mitteresidendi tuluna läbi kinnipeetava tulumaksu vaid rakenduvad siirdehinna maksustamise reeglid…